Szkoła Jogi Sagar

अथ योगमनोविज्ञानदार्शनम्

Szkoła została założona w 2006 roku we Wrocławiu. Jest prowadzona w oparciu o moje wieloletnie doświadczenie w praktyce jogi wg metody B.K.S. Iyengara.

Duży wpływ na moją praktykę wywarł mój pierwszy nauczyciel Małgorzata Madej. Obecnie podtrzymuje regularny kontakt z nauczycielami z zagranicy. Szczególne podziękowania chciałem złożyć Lois Steinberg, bez jej niezwykłej pracy i zaangażowania, najprawdopodobniej nigdy nie odzyskałbym pełni zdrowia i możliwości cieszenia się z jogą. Nie do przecenienia był i jest dla mnie kontakt z moim przewodnikiem duchowym Shodo Harada Roshim. Ponieważ wielokrotnie porównywali oni życie do oceanu, tak właśnie postanowiłem nazwać nazwać swoją szkołę.

Sagar (Sanskryt) - Ocean - życie jest jak ocean. Wzburzone na powierzchni, ale pod nią pełne spokoju i głębi. Tego właśnie uczy nas joga, jak w świecie pełnym nieustannych wyzwań i stresu, zachować wewnętrzny spokój i kontakt z tym, co najważniejsze.

चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत् योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्॥२॥


 

Regulamin Szkoły:

Zajęcia:

 1. Poniższy regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które podjęły decyzję o podjęciu praktyki jogi w Szkole Jogi Sagar.
 2. Sala do jogi jest naszym wspólnym miejscem praktyki, prosimy o zachowanie szacunku do tej przestrzeni.
 3. Na salę nie wchodzimy w obuwiu, nawet w klapkach.
 4. Udział w zajęciach stanowi całość, wymagana jest obecność na całej sesji, osoby spóźnione proszone są o wejście na salę dopiero po rozpoczynającym zajęcia wyciszeniu.
 5. Zajęcia można odrobić z inną grupą na tym samym lub niższym poziomie.
 6. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać po zajęciach. W trakcie trwania zajęć prosimy o zachowanie ciszy i skupienia.
 7. Do praktyki asan nie można przystępować z pełnym żołądkiem, należy odczekać minimum godzinę po bardzo lekkim posiłku, po obfitym cztery
 8. Uczestnicy zajęć nie mogą sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu asan bez zgody nauczyciela.
 9. Sprzęt, z którego korzystamy, trzeba po zajęciach odłożyć na właściwe miejsce.
 10. Nie należy praktykować asan po kilkugodzinnym pobycie na silnym słońcu oraz bezpośrednio po saunie czy masażu.
 11. Panie w ciąży i w czasie menstruacji mają oddzielny cykl asan - prosimy o zgłoszenie się do nauczyciela przed zajęciami.

Problemy zdrowotne:

 1. Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.
 2. Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie należy o tym poinformować osobę prowadzącą.

Opłaty:

 1. Opłata miesięczna wynosi 160 zł (bez względu na ilość zajęć). Płatna w pierwszym tygodniu miesiąca w recepcji.
 2. Osoby chcące dołączyć w późniejszym terminie mogą wykupić pojedyncze zajęcia w cenie 30 zł, (nie dotyczy kursu wstępnego).
 3. Opłata za miesięczny kurs wstępny wynosi 170 zł (dwa zajęcia w tygodniu). Płatna na pierwszych zajęciach.

Zrzeczenie odpowiedzialności:

 1. Szkoła nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः॥१४॥