Inwokacja do Patańdźalego ~ symbolika

 

योगेन चित्तस्य पादेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन ।

 योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोऽस्मि ।।

 आबाहुपुरुषाकारं शंखचक्रासिधारिणं ।

 सहस्रशीरसं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिम् ।।

 

yogena cittasya padena vaćam

malam śarirasya ća vaidyakena

yopakarottam pravaram muninam

patańjalim pranjaliranato'smi

abahu puruszakaram

śankha ćakrasi dharinam

sahasra śirasam śvetam

pranamami patanjalim


Złóżmy pokłon najszlachetniejszemu z mędrców Patańdżalemu,

który obdarzył nas jogą dla spokoju i świętości umysłu,

gramatyką dla jasności i czystości mowy

oraz medycyną dla doskonałego zdrowia.

Oddajmy cześć Patańdżalemu, wcieleniu Adiśeszy,

którego górna część ciała ma kształt człowieczy,

dzierżącemu w dłoniach czakrę i konchę,

z głową ukoronowaną tysiącgłową kobrą.

 

Symbolika hymnu do Patańdżalego

Inwokacja, którą codziennie recytujemy przed rozpoczęciem praktyki jogi przedstawia formę i dzieła jednego z największych mędrców w historii Indii - Patańdżalego. (...)

Kiedy przyjrzycie się posągowi Mędrca Patańdżalego zobaczycie trzy i pół spirali poniżej pępka. Trzy spirale symbolizują dźwięk AUM (pranava) - mistyczny symbol Boga jako Tego, który tworzy, podtrzymuje i niszczy. Symbolizuje Go jako wszechobecnego, wszechmocnego i wszechwiedzącego. AUM składa się z trzech liter A, U, M z półksiężycem i kropką ()

Trzy pełne spirale symbolizują litery, a pół spirali - półksiężyc. Przedstawiają one także trzy guny: sattva, rajas i tamas oraz stan poza nimi. Mędrzec Patańdżali zwraca naszą uwagę na trzy rodzaje uciążliwości, a mianowicie: adhyatmika, adhibhautika i adhidaivika, które należy przezwyciężyć postępując ścieżką jogi. Trzy spirale symbolizują także, że jest on mistrzem jogi, gramatyki i Ajurwedy. Pół spirali oznacza osiągnięcie stanu kaivalyi.

Koncha w jego lewej ręce oznacza stan uważności i gotowości, aby stawić czoła przeszkodom, które nieuchronnie pojawiają się na ścieżce jogi. W dawnych czasach zadęcie w konchę było sygnałem ostrzegawczym przed nieszczęściem lub katastrofą - tak jak współcześnie używa się syren. Koncha jest również symbolem jnany(mądrości).

Dysk (cakra) w prawej dłoni symbolizuje przezwyciężenie niewiedzy poprzez najwyższe wysiłki. Jest także symbolem opieki. Miecz trzymany poniżej pasa oznacza odcięcie ego, dumy i odczuwania "ja" - co jest główną przeszkodą przesłaniającą istotę prawdziwego bytu. Jest to miecz wiedzy (jnana),przezwyciężający niewiedzę (ajnana).

Te trzy oręża symbolizują także powściągnięcie poruszeń umysłu, usunięcie przeszkód i wykorzenienie utrapień poprzez praktykę jogi.

Kaptur nad głową jest oznaką ochrony ze strony Adiśesy - władcy wężów. Praktykujący nieustannie pozostaje pod jego opieką, pod warunkiem, że poddaje się Najwyższemu Bogu, co jest symbolizowane przez złożone ręce w geście namaskara (atmanjali mudra).

Patańdżali symbolizuje swym kapturem opiekę, którą nas otacza, pod warunkiem, że mieczem jogi zniszczymy zło ukryte wewnątrz nas, oczyszczając się praktyką jogi.

Tysiącgłowa kobra (sahasra sirasam śvetam) znacza, że Patańdżali prowadzi nas na tysiące sposobów, ukazując nam liczne metody praktyki i techniki, aby odkryć Duszę wewnątrz nas.

Posąg Patańdżalego ukazuje go jako pół-człowieka i pół-węża. Ludzka forma oznacza indywidualność człowieka, jako że jest on obdarzony inteligencją, aby poprzez własne wysiłki osiągnąć cel. Forma węża symbolizuje ruch i ciągłość praktyki, której nie można zakończyć przed osiągnięciem celu.

Patańdżali uczy nas, abyśmy poruszali się ścieżką jogi jak wąż - zdecydowanie, cicho i szybko, aby być tivrasamvegin najbardziej gorliwym uczniem.

Fragmenty z "Patańjali Charitam and Vandanam" Geeta S. Iyengar,

Yogadhara, The Light on Yoga Research Trust, 2000.

(tłum. Konrad Kocot)