We wszystkich grupach w każdy ostatni tydzień miesiąca odbywają się regularne zajęcia pranajamy.

  17:30 19.00 19.30
Poniedziałek *Online   *Kurs dla początkujących
Wtorek **Grupa ogólna **Kurs dla początkujących  
Środa *Online   *Kurs dla początkujących
Czwartek **Grupa ogólna **Kurs dla początkujących

Cennik:

  • Opłata jednorazowa 45 zł
  • dla uczestników
  • kursu dla poczatkujących
  • oraz
  • w grupie ogólnej zajęcia są bezpłatne

Pranajama:

sztuka oddychania, regulowanie wchodzącym i wychodzącym strumieniem oddechu, któremu towarzyszy zatrzymanie. Wzmacnia nasze zdrowie psychiczne i fizyczne.

Dhyana:

medytacja, praktyka uważności. Zwiększa odporność na stres, pozwala zachować większą koncentrację w codziennym życiu.

W 1981 roku ukazała się książka autorstwa B.K.S. Iyengara "Światło Pranajamy", w sanskrycie Pranayama Dipika. Zawiera ona opis wykonania kilkudziesięciu technik pranajamy oraz medytacji. Książka została opatrzona wstępem Śri. Krishnamacharya (nauczyciela Iyengara), który tym samym dał wyraz uznania dla jego dokonań.


,,Oto stara wedyjska opowieść. Pięć głównych zdolności naszej natury – umysł, oddech (prana), mowa, ucho i oko – kłóciło się między sobą, które z nich jest najlepsze i najważniejsze. Odzwierciedla to typowy ludzki stan, w którym umiejętności te nie są zintegrowane, lecz walczą między sobą, rywalizując o kontrolę nad naszą uwagą. Aby rozstrzygnąć spór, owe zdolności naszej natury postanowiły, że każda z nich opuści ciało, by się przekonać, której z nich najbardziej będzie brakowało. Najpierw ciało opuściła mowa, ale ciało nadal istniało, choć było nieme. Potem odeszły oczy, lecz ciało nadal trwało mimo ślepoty. Następnie przyszła kolej na uszy – ciało funkcjonowało ciągle pomimo głuchoty. W dalszej kolejności ciało opuścił umysł, ale ono nadal istniało mimo braku świadomości. Następnie zaczęła odchodzić prana – ciało zaczęło umierać, a wszystkie inne zdolności utraciły swoją energię. Wszystkie pospieszyły zatem do prany i prosiły ją, aby została, wychwalając przy tym jej wyższość. Najwyraźniej spór wygrała prana – to ona bowiem daje energię wszystkim naszym zdolnościom, bez niej nie mogą one funkcjonować. Bez prany nie mamy energii, by uczynić cokolwiek. Dopóki nie nauczymy się pracować z praną, dopóki jesteśmy bezradni w działaniu. ''

Dawid Frawley „Joga i ajurweda. Samouzdrawianie i samo-urzeczywistnienie".