Asthanga Yoga

Myślę, że to wystarczy aby podsumować, że joga jest nie tylko fizyczną, mentalną czy duchową dyscypliną, ale połączeniem i unią tych trzech dziedzin jednocześnie. 

~ B.K.S. Iyengar „Astadala Yogamala"

Praktyka jogi pomaga w harmonijnym rozwoju ciała (fizycznego, fizjologicznego, organicznego, komórkowego, psychicznego, a nie tylko mięśni i kości). Rozwija poczucie jedności człowieka z naturą, człowieka z człowiekiem.