O szkole

अथ योगमनोविज्ञानदार्शनम्

 

Szkoła została założona w 2006 roku. Jest prowadzona w oparciu o moje wieloletnie doświadczenie w praktyce jogi wg metody B.K.S. Iyengara.

Duży wpływ na moją praktykę wywarli Małgorzata Madej i Konrad Kocot.

Obecnie podtrzymuje regularny kontakt z nauczycielami z zagranicy m.in. Ritą Keller.

Szczególne podziękowania chciałem złożyć Lois Steinberg, bez jej niezwykłej pracy i zaangażowania, najprawdopodobniej nigdy nie odzyskałbym pełni zdrowia i możliwości cieszenia się z jogą.

Nie do przecenienia był i jest dla mnie kontakt z moim przewodnikiem duchowym Shodo Harada Roshim.

Ponieważ wielokrotnie porównywali oni życie do oceanu, tak właśnie postanowiłem nazwać swoją szkołę.

Sagar (Sanskryt) - Ocean - życie jest jak ocean. Wzburzone na powierzchni, ale pod nią pełne spokoju i głębi. Tego właśnie uczy nas joga, jak w świecie pełnym nieustannych wyzwań i stresu, zachować wewnętrzny spokój i kontakt z tym, co najważniejsze.

Kursy dla początkujących

Asany

Kursy dla osób początkujących:

 • 9 stycznia - 1 lutego
 • 6 lutego - 1 marca
 • 6 - 29 marca
 • 3 - 26 kwietnia
 • 8 - 31 maja
 • 5 - 28 czerwca

Warsztaty

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów

 • 9 września — pozycje stojące cz. I
 • 7 października — pozycje stojące cz. II
 • 18 listopada — siady
 • 27 stycznia — skłony
 • 17 lutego — wygięcia do tyłu
 • 10 marca —skręty
 • 21 kwietnia — pozycje odwrócone
 • 19 maja — pozycje brzuszne
 • 16 czerwca — sekwencje dynamiczne

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne

Skierowane do osób zainteresowanych bezpośrednią pracą
z nauczycielem, dopasowaną do stopnia zaawansowania w praktyce.

Wyjazdy

Nowina Joga i Konie

Bieszczady Joga i Konie

Termin

14 - 21 lipca

 

Majówka Joga i Konie w Nowinie

Termin

1 - 3 maja