O szkole

चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत् योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्॥२॥ 

 

Szkoła została założona w 2006 roku. Jest prowadzona w oparciu o moje wieloletnie doświadczenie w praktyce jogi wg metody B.K.S. Iyengara.

Duży wpływ na moją praktykę wywarli Małgorzata Madej i Konrad Kocot.

Obecnie podtrzymuje regularny kontakt z nauczycielami z zagranicy m.in. Ritą Keller.

 

Szczególne podziękowania chciałem złożyć Lois Steinberg, bez jej niezwykłej pracy i zaangażowania, najprawdopodobniej nigdy nie odzyskałbym pełni zdrowia i możliwości cieszenia się z jogą.

 

Nie do przecenienia był i jest dla mnie kontakt z moim przewodnikiem duchowym Shodo Harada Roshim.

 

Ponieważ wielokrotnie porównywali oni życie do oceanu, tak właśnie postanowiłem nazwać swoją szkołę.

 

Sagar (Sanskryt) - Ocean - życie jest jak ocean. Wzburzone na powierzchni, ale pod nią pełne spokoju i głębi. Tego właśnie uczy nas joga, jak w świecie pełnym nieustannych wyzwań i stresu, zachować wewnętrzny spokój i kontakt z tym, co najważniejsze.

Kursy dla początkujących

Kursy dla osób początkujących:

 • 7 - 30 - listopada
 • 9 - stycznia - 1 lutego
 • 6 - lutego - 1 marca
 • 6 - 29 - marca
 • 3 - 26 - kwietnia
 • 8 - 31 - maja
 • 5 - 28 - czerwca

 

Warsztaty

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów

 • 9 - września - pozycje stojące cz. I
 • 7 - października - pozycje stojące cz. II
 • 18 - listopada - siady
 • 20 - stycznia - skłony
 • 17 - lutego - wygięcia do tyłu
 • 17 - marca - skręty
 • 21 - kwietnia - pozycje odwrócone
 • 19 - maja - pozycje brzuszne
 • 16 - czerwca - sekwencje dynamiczne

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne

 

skierowane do osób, zainteresowanych bezpośrednią pracą z
nauczycielem, dopasowaną do stopnia zaawansowania w praktyce.

Wyjazdy

Bieszczady Joga i Konie 

Termin

14 - 21 lipca

 

Majówka Joga i Konie w Nowinie

Termin

1 - 3 maja