Regulamin Szkoły

Zajęcia:

 1. Udział w zajęciach stanowi całość, wymagana jest obecność na całej sesji, prosimy, aby osoby spóźnione nie wchodziły na salę.
 2. Zajęcia można odrobić z inną grupą na tym samym lub niższym poziomie.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać po zajęciach. W trakcie trwania zajęć prosimy o zachowanie ciszy i skupienia.
 4. Do praktyki asan nie można przystępować z pełnym żołądkiem, należy odczekać minimum godzinę po bardzo lekkim posiłku, po obfitym cztery
 5. Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie, należy o tym poinformować osobę prowadzącą.
 6. Uczestnicy zajęć nie mogą sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu asan bez zgody nauczyciela.
 7. Sprzęt, z którego korzystamy, trzeba po zajęciach odłożyć na właściwe miejsce.
 8. Nie należy praktykować asan po kilkugodzinnym pobycie na silnym słońcu oraz bezpośrednio po saunie czy masażu.
 

Problemy zdrowotne:

 1. Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.
 2. Panie w ciąży i w czasie menstruacji mają oddzielny cykl asan - prosimy o zgłoszenie się do nauczyciela przed zajęciami.
 3. Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie należy o tym poinformować osobę prowadzącą.
 

Karnety:

 1. Karnet jest dokumentem imiennym i nie podlega zamianie.
 2. Niewykorzystane zajęcia w okresie obowiązywania karnetu można wykorzystać w następnym miesiącu pod warunkiem wykupienia nowego karnetu na 8 zajęć na następny miesiąc.
 3. Osoby, które wykorzystały karnet przed upływem jego ważności, mogą wykupić dodatkowe zajęcia pojedyncze w cenie 20 zł.
 4. Karnet jest ważny tylko w terminie na nim wypisanym i nie podlega przedłużeniu.
 

Zrzeczenie odpowiedzialności:

 1. Szkoła nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.